Thursday, April 17, 2008

Det grekiska språkets idisslande lodräth

Det grekiska språkets idisslande lodräthet svarar mot de aspekter av tillvarons varianter som vi, mot förmodan, har en konstant och explicit relation till. Bara för att vi inte alltid tänker på saken, så innebär det inte att detta är förborget. Det är bara det att språket måste spännas till bristningsgräns för att det skall kunna artikuleras och därmed förstås.