Tuesday, April 8, 2008

En gång för alla. Tidvattnets högborg. S

En gång för alla. Tidvattnets högborg. Som är hitom. Förunderligt hägrande lättåtkommlig.