Wednesday, April 16, 2008

Lika många blommor som barn i grundskola

Lika många blommor som barn i grundskolan. Lika raka linjer. Lika litet spektrum. Lika lite ogräs. Lika mycket livskraft. Lika samma underjord som stödjer och ger näring.