Saturday, April 19, 2008

Vännskapsbandens tunna yta


Vännskapsbandens tunna yta vävs in mellan tidens ekstaser. Det dåvarandes kraft hägrar i den utopiska sikten. Vi tror att det kommande inte redan är, men ser likväl oss själva blott som inkastat minne. Den spännde individen vet att hon står utanför tiden - sitt hem och sin borg. Likt eros tiggande, återgryende hemlös söker hon sig till sakerna och rummen.