Thursday, May 8, 2008

Spännda huvudens historia. Det tog oss i

Spännda huvudens historia. Det tog oss inte mer än sex månader att infiltrera. Med enkla, tillsynes obetydliga tilltal och uppmaningar malde vi ner igenom själens dunlätt pansar. Genom psychosomatiska landskap av blottlagda nervers fantasier färdades vi in emot materialens puls. Andetag efter andetag kallade på ett önskatt, men smärtsamt uppvaknande. Vi barbarernas gryende motstånds apparat.