Friday, August 15, 2008

Tjobalobalo - att äta utan klo. Nu börja

Tjobalobalo - att äta utan klo. Nu börjar det! sa en profet.