Tuesday, April 28, 2009

Jag och Vicktoria

Tiden bär med sig motsägelsefulla tecken, jag hoppas hon följer med
på första maj, så att vi kan sjunga internationalen tillsammans.

Sverige-Amerika

En vit fläck i mitten av det mörka sällskapet var Sverker eftersom
han skrattade när han talade om hur det viktiga är inte att säga
rätt utan att säga det först och som princessan sa: varsågod.

Saturday, April 25, 2009

Spökparken

Efter att johannas kastat ut mina och Giulianos lämlastare halsar
begav vi oss till fågelspindelparken som hyser strindbergs staty och
en djävul utan vingar som erbjöd heroin och amfetamin och ett hjärta
utan kärlek, men vi var inte intresserade utan ville välja att leva
kvar i den där kärleksgeggan som uppstod när han gick och var arg
och paranoid och Anton kramade han och kalle och han matte killen som
jag kännde mig liten inför.

Tuesday, April 21, 2009

Vårtecken

Bredvid min hög av välsorterade formulär ligger en bok om pinnar och
lurar, liksom om den vore de material jag behöver för att bygga ett
ännu vackrare korthus än det jag redan har och stabilare, kanske med
varsamhet och självförtroende i fogarna så att det står redo den
dag min mästare vill sätta mig på prov och för att jag då skall
kunna visas var skillnaden går mellan det som lever och det som
låtsas leva; mellan jord och jord.

Monday, April 20, 2009

Djuren och skogarna

Och sedan insåg vi att fienden inte bara föds då var egen oaktsamhet
slagit rot, ytan att även den kan växa vackert och tillslut bli en
gynsam motpol.

Postpåsk

Efter påsken kommer våren som liksom bär med sig ett uppbrott av det
som stängts inne under vinter och som man därför kan förvänta sig att
det inte bara skall föra med sig knivslagsmål, upplopp, alltför
berusade förebilder, uppochner vända bord och inte ett enda helt glas.
Med hjälp av lite omtankte emellertid förvandlas lätt dessa urartade
tankar till mull och jord för tid ännu inte slösad, för tid till
omsorg.

Friday, April 17, 2009

Enienien

Vi förbereder oss aldrig inför att möta det utan motstånd, det
odelat eftersträvansvärda, det som speglar våra ideal utan att
behöva ge exempel, ty det finns ingenting hos det som kräver vår
uppmärksamhet: ingen friktion, ingen spänning, ingen vilja, inget
begär, utan endast ett enda oändligt djupt hål vars kanter
reflekterar varandra i lika många nivåer som det finns överflöd av
behov hos den som inte behöver behöva, men som av sympati eller
ensamhet eller för att varje enkel delning ger mer än två delar,
sliter sig själv isär, i så många delar att deras antal
överskrider dess eget förstånd och måste organiseras i grupper
eller nivåer eller stadier, liksom när vi ombeds att tänka på en
mängd av samma saker utan att betrakta dem i figurer (linje,triangel,
fyrkant, femhörning, kryss, stjärna, etc), dvs stadier som alla
speglar ett perspektiv på det liv som varje reflekterande, sinnlig
varelse lever, dvs inte på något sätt det liv som människan lever -
hon som tror sig veta att hon tillhör den ras som kan spegla jordens
väsen, utan att ens begripa att hon endast är det spöke och den
illusion som uppstår när en individuell tänkte trycks ner i brist
på insikt om det faktum att ingen brist finns: bara överflöd finns,
överflöd som rinner ut över världens alla varelser och ger dem en
känsla av att vara det enda som det är: ett. I uppsala talade vi lite
om detta, med Riccardo Chiardonna, Pauliina Remes, Gösta Grönros och
Erik Eliasson.

Thursday, April 9, 2009

Sällsjö

Allt är perfekt. Sjön är blöt, trots isen. Solen är varm trots
vintern. Natten är ljum, trots kylan. Vi njuter.

Monday, April 6, 2009

Mot sällsjö

Taltrastens stämma om våren stamm. Vi har ej lämnat Amsterdam.
Fågel och Ande byts nu ut. Ersätter dam och kyla. En gång en anka
nu ett rå. Sliter och sparkar i ett hå. Längtar till skogens vita
dun där ligger tillja och askoks. Tralala.

Saturday, April 4, 2009

QH spelade ju på astoria, som om de ville ge skevn av att veta därför
de som inte kan äta äter det bröd som marknadstöntarna vill att de
som sjunger skall sjunga om trots att de säkerligen vet att det enda
rådet värdigt att ge är: utrota rikedomen. Ta de rikas pengar. De
vet ändå inte hur de skall användas. Vi vet. Vi som är övertygade
om att det finn medel för alla att leva ut den trädgård vars dröm
vaknade i Babylon och fick liv i grekland, dvs drömmer om insikt och
om djup närvaro. Tänk: ansikte, käke och viljan att utplåna
människan.

Vårglasskorv

Korv är även glass, sa man i det gamla rom. Efter hallwylskas
skadeinsekter finns det inte längre någon ursäkt för att inte se
bortom silverbanden.

Friday, April 3, 2009

Varje tydlig närvaro påminner om en idé om att när vi blir gamla
ska vi alla bära med oss ett minne av hur de som lekte vid stranden
talade om de sju kullarnas gator där dolda viljor öppnade upp mot
galenskap, fria aborter och viljan att veta det som ingen kan veta.

Wednesday, April 1, 2009

San Francisco

Getting closer to the city by the bay, day by day. Loking for a place
to stay. Perhaps tomorrow - perhaps today.