Monday, April 20, 2009

Djuren och skogarna

Och sedan insåg vi att fienden inte bara föds då var egen oaktsamhet
slagit rot, ytan att även den kan växa vackert och tillslut bli en
gynsam motpol.