Tuesday, April 28, 2009

Jag och Vicktoria

Tiden bär med sig motsägelsefulla tecken, jag hoppas hon följer med
på första maj, så att vi kan sjunga internationalen tillsammans.