Monday, April 6, 2009

Mot sällsjö

Taltrastens stämma om våren stamm. Vi har ej lämnat Amsterdam.
Fågel och Ande byts nu ut. Ersätter dam och kyla. En gång en anka
nu ett rå. Sliter och sparkar i ett hå. Längtar till skogens vita
dun där ligger tillja och askoks. Tralala.