Saturday, April 4, 2009

QH spelade ju på astoria, som om de ville ge skevn av att veta därför
de som inte kan äta äter det bröd som marknadstöntarna vill att de
som sjunger skall sjunga om trots att de säkerligen vet att det enda
rådet värdigt att ge är: utrota rikedomen. Ta de rikas pengar. De
vet ändå inte hur de skall användas. Vi vet. Vi som är övertygade
om att det finn medel för alla att leva ut den trädgård vars dröm
vaknade i Babylon och fick liv i grekland, dvs drömmer om insikt och
om djup närvaro. Tänk: ansikte, käke och viljan att utplåna
människan.