Friday, April 3, 2009

Varje tydlig närvaro påminner om en idé om att när vi blir gamla
ska vi alla bära med oss ett minne av hur de som lekte vid stranden
talade om de sju kullarnas gator där dolda viljor öppnade upp mot
galenskap, fria aborter och viljan att veta det som ingen kan veta.