Saturday, April 4, 2009

Vårglasskorv

Korv är även glass, sa man i det gamla rom. Efter hallwylskas
skadeinsekter finns det inte längre någon ursäkt för att inte se
bortom silverbanden.