Sunday, May 17, 2009

El familjo

På fars födelsedag stod de grekiska pjäserna på platåer och
kolloner liksom de ord som reflekterades i de trötta ungdomarnas
uttråkade lynner, men inte alls likt deras röster när de ekade ut i
salen de spådomar som om och om igen kommer gestala deras öden.

No comments:

Post a Comment

Write!