Monday, May 18, 2009

Vantar

På våren behöver vantarna inte längre vara varma, det är verkligen
tillräckligt om de är varsamt vakna. Vi vet visserligen att vantar
alltid är mer än de vapen de verkar vara. Ty Vi vet ju att vanten
alltid är vår.

No comments:

Post a Comment

Write!