Friday, September 24, 2010

UFOIRAN


De studerade kändismagazinen med en sådan allvarlig noggrannhet att jag började misstänka att de var från en annan planet. Jag började se med deras ögon. Urskiljningsförmågan min skärptes. Jag såg stragier och översiktsbilder. Jag fick insikt i människohopens allra mest oftånkommliga dragningar och böjningar. Sedan började kommunikationen. De talade persiska. Där landade de. Även där finns en stor svart sten. De ser igenom min elektonik, men beslutar att jag är ofarlig. Snart kommer jag. Kanske för att nudda stenen och för att bli smittad, kanske bara för att kopiera deras teknologi. De har salvor som lyset och lede. De har ogenomträngliga ideal. Och deras livsvätskor består av element tio upphöjt i minus sju gånger så små molekyler. Eller, det är inte ens molekyler. Det är något annat. Något som bär med sig erfarenhet och hantverkskunnade. Så smala är de linjer de drar, så kompakta är deras monitorer. Jag fick hela civilisationen kommunicerad med den första fotonen som de skickade emot mig.    

No comments:

Post a Comment

Write!