Tuesday, July 5, 2011

Mr. Gay Finnland

Och trots vårt firande av sexualitetes mångfald föll vi tillbaka
till de hetro. Vi svennade oss. Värmen skönkt till botten av ekot
från den vackra spanska finnlands-svenskan. Inte vattendjur, bara djur.

No comments:

Post a Comment

Write!